Rozmowa z synem pisarza Leopolda Tyrmanda Matthew Tyrmandem.